joi, 13 februarie 2014

Piaţă – mediere – sisteme integrateAutor: Mugur Mitroi
Până la acest moment am privit medierea ca pe o activitate care se bazează pe atitudinea individului şi pe puterea acestuia de a se integra în societate.
Mediatorul, proaspăt autorizat, începe activitatea prin eforturi proprii, aşteptând ca în noul său birou să între persoanele care au nevoie de serviciile sale.
Eficient, dar lipsit de o finalitate practică, deoarece, aşa cum cunoaştem, disputele ajung la mediator dintr-o întâmplare fericită sau printr-un concurs de împrejurări, şi nu aşa cum ar trebui într-un ciclu normal care urmează sistemul ADR.
Numărul mediatorilor determină şi masa disputelor care se pot media, dar determină şi formarea de sisteme care devin active prin dinamică, iniţial individuală, ulterior, de masă.
Astfel, ar trebui să încercăm să formăm sisteme care îşi asigură sustenabilitatea prin consum exterior de resursă, şi nu prin consum propriu.
Ce ştiu să facă mediatorii?
Mediatorii pot să identifice un conflict sau o sumă de conflicte, să le evalueze, după care, prin metode specifice, să încerce să le stingă sau să le facă funcţionale prin recunoaşterea nevoilor părţilor aflate în conflict şi compatibilizarea acestora.
Ce este conflictul?
Definim a fi conflict relaţia de interdependenţă creată spontan sau nu, între două sau mai multe părţi, incompatibilă, care naşte tensiuni şi generează dispute, iar acestea acumulate duc la conflict.
Ce este sistemul?
Prin sistem înţelegem ansamblul de părţi care datorită unui scop comun adoptă mijloace similare, complementare, pentru atingerea rezultatului pentru care a fost creat.
Orice forma organizată de manifestare formează un sistem, societatea fiind o suma de sisteme integrate.
Ce există comun la cele trei noţiuni definite anterior?
Ca prim element determinant se regaseşte partea, privită ca individ sau entitate socială.
Mediatorul lucrează cu părţi prin comunicare, dorinţe – scopuri declarate, nevoi -interese.
De unde provine mediatorul?
Mediatorul format profesionist este produsul generat de sistem, consecinţă firească a nevoii sistemului de eficientizare prin identificarea incompatibilităţilor la nivel de angrenaje – comunicare şi încercarea sistemului de optimizare a consumurilor proprii, Cum? Prin generarea de persoane specializate în deschiderea canalelor de comunicare şi fluidizarea informaţiei.
Analiza de mai sus duce la concluzia că mediatorul poate, ca persoană care este parte a unui ansamblu, să creeze în propriul sistem subsisteme care au rolul de a identifica stările conflictuale, direcţionându-le către alţi mediatori din afara sistemului pentru soluţionarea conflictului, având în vedere că, fiind în interiorul sistemului care a generat tensiunea, nu poate fi neutru şi imparţial, după care poate primi conflicte de la alti mediatori care sunt părţi ale altor sisteme.
Astfel, sistemele nu-şi consumă propriile resurse, evitându-se implozia sistemului şi astfel se naşte relaţia mediator – sistem – mediator, activitatea mediatorului devenind utilă, fiind determinată de sistem iar sistemul devenind eficient prin optimizarea canalelor de comunicare.
Suma mediatorilor creează sistemul medierii, sistem generator de materie primă, conflict – piaţă.
 Reprezintă doar o modalitate de dezvoltare a profesiei de mediator şi justificare a activităţii acestuia.
“Ghidul Mediatorului Profesionist, Mediere si Conflict” editura fmmm.ro – 2013

Mugur Mitroi
Fondator FMMM Romania
Presedinte S.T.A.R.S.
Presedinte U.C.M.R.