marți, 1 aprilie 2014

Medierea şi mediul de afaceri

Creată ca alternativă de soluționare a conflictelor, medierea reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente folosite în vederea rezolvării litigiilor care au ca subiecți atât persoane fizice cât și persoane juridice. Medierea prezintă metode de stingere a disputelor și conflictelor prin comunicare, apelând la rațiune și intelect. Principiile care stau la baza medierii împreună cu metodele de aplicare a acestora alcatuiesc un cadru optim părților participante, cadru în care se poate ajunge la un rezultat favorabil evitand clasica metodă de a recurge la un proces în instanță. Deoarece am alocat aceste rânduri persoanelor juridice, vom face referire la câteva aspecte importante cu scopul de a informa această categorie asupra avantajelor de care pot beneficia alegând o modalitate de stingere a disputelor modernă , adaptată cerințelor actuale.
Medierea, PASTREAZĂ IMAGINEA fiind protejată de principiul confidențialității. Numele companiilor, al reprezentanților acestora, documentația scrisă cât și discuțiile nu devin publice versus unui proces desfășurat în sala de judecată;
REDUCE COSTURILE. Valoarea taxei de timbru se poate ridica la sume considerabile, cu atât mai mult în cazul persoanelor juridice. Încheierea unui acord de mediere ce prezintă înțelegerea părților reduce costurile acestora, taxa de timbru în această situație este reprezentată de o sumă modică.
Când părțile decid solutionarea cauzei direct prin mediere, întelegerea lor exprimată în scris, printr-un acord de mediere poate fi titlu executoriu. Cheltuielile sunt reduse, părțile suportă doar onorariu mediatoriului, mai mult, solutia nu este impusă de un judecator, solutia aparține părtilor, care împreună, de comun acord, ajung la un rezultat favorabil, satisfacator nevoilor și intereselor acestora. Medierea aduce la masa parțile din litigiu, iar cadru format este unul familiar oamenilor de afaceri. Procedura de mediere se desfașoară în afara sălilor de judecată excluzând totodată reguli și impuneri facute de o terță persoană sau de către lege.
O dispută cu unul dintre parteneri se poate rezolva în funcție de gradul de complexitate, în câteva ore, zile, se poate ajunge și la un termen de 2, 3 luni dar nu mai mult. Data desfășurării procedurii este stabilită de părți, în funcție de timpul și disponibilitatea fiecăreia. Pastrarea relațiilor dintre parteneri se dovedește foarte importantă în cauzele comerciale. Anii din instanță deteliorează relațiile de colaborare între parteneri deoarece în instanță o parte castigă iar cealaltă pierde sau chiar niciuna dintre parți nu se declară castigătoare. În oricare dintre cazuri, relațiile sunt distruse ,situație ce poate da naștere unor noi conflicte. În mediere disputa se rezolvă pe cale amiabilă, intelegerea aparținând părților, relațiile de colaborare vor merge mai departe deoarece fiecare și-a satisfacut interesul.
O întelegere mai bună și o informare cu privire la toate aspectele procedurale de desfășurare a medierii cât și cunoașterea tuturor domeniilor ce pot fi soluționate prin procedura de mediere o puteți obține apelând la mediator. El este singurul specializat în domeniu ce poate oferi o informare corectă și completă.
Societate Civilă Profesională de Mediatori
„Radu, Șerbănescu, Stanciu și Stoian”