luni, 7 aprilie 2014

Medierea bancara

Autor: Liliana Stefan - O dispută între un client și o bancă se poate rezolva pe cale amiabilă dacă părțile apelează la un mediator. Acest tip de conflict în care este implicată o instituție bancară nu trebuie să ajungă în instanță pentru a primi o soluție. Calea cea mai simplă și favorabilă ambelor părți este medierea. Prin acestă metodă dumneavoastră găsiți soluția care vă avantajează cel mai mult.
Utilizând ajutorul profesioniștilor pregătiți și specializați pe mediere, veți permite rezolvarea conflictelor și litigiilor dumneavoastră cu rapiditate prin încheierea unui acord de mediere avantajos, conform deciziilor părților.
Medierea = găsirea unei soluții
Procedura medierii este elegantă, oferind discreție, asigurând confindențialitate, neutralitate și un mediu cât mai plăcut pentru a vă putea rezolva cu ușurință problemele.
Ce conflicte reclamate pot fi rezolvate prin mediere:
                Clienții reclamă:
-          Comisioane nejustificate;
-          Dobânzi calculate greșit;
-          Informații incomplete sau neclare;
-          Operațiuni neautorizate în conturi;
-          Erori în procesarea cardurilor;
-          Erori în procesarea tranzacțiilor efectuate de clienți prin online banking;
-          Fraude bancare;
-          Înregistrări nejustificate ca rău platnic;
-          Introducerea în contractele de credit a unor clauze abuzive;
-          Necomunicarea majorării ratei dobânzii;
-          Alte conflicte financiare.
     Banca reclamă:
-          Plata repetată cu întârziere de către clienții debitori a datoriilor bănești ori de altă natură;
-          Neplata cu rea credință de către clienții debitori a datoriilor bănești ori de altă natură;
-          Restabilirea situației anterioare declanșării procedurii de insolvență de către clienții debitorii,
-          Refuzul plății nejustificate din partea clienților debitori băncii creditoare a dobânzilor și penalităților calculate legal;
-          Denigrarea băncii în mass-media de către clienți;
-          Depunerea de reclamații nejustificate la ANPC și BNR în detrimentul băncilor;
-          Amenințarea, insultare sau lovirea de către clienți a angajaților băncii.
Soluția pentru dumneavoastră este să solicitați serviciul unui mediator
Mediatorul va facilita întâlnirea dumneavoastră cu banca prin organizarea unei ședințe de mediere în care fiecare parte își va prezenta problemele. Se pot organiza mai multe ședințe de mediere atât separat cât și împreună, mediatorul coordonând ședințele în așa fel încât dumneavoastră să ajungeți la o înțelegere.
Băncile sunt mai interesate să reeșaloneze un credit restant în favoarea clientului decât să ajungă la executare silită, care nu este o soluție pentru nici una dintre părți. În urma găsirii unei soluții preliminare, reprezentantul bancii va discuta cu superiorii, iar clientul împreună cu familia sau avocatul. Dacă ambele părți se pun de acord, mediatorul tehnoredactează acordul de mediere care va fi un act adițional la contractul pe care îl aveți dumneavoastră cu banca, fără a mai fi nevoie de intervenția unui notar.
                                                                                                                                                 Mediator Liliana Ștefan