sâmbătă, 15 februarie 2014

Consiliul de Mediere - componenţa comisiei permanente

Membrii Consiliului de Mediere, reuniţi în şedinţă ordinară pe data de 25.01.2014, au validat prin vot componenţa Comisiei Permanente.
Potrivit Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 147/25.01.2014, Comisia Permanenta a fost validată pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu luna februarie a.c. si are următoarea componenţă: Dorin-Valeriu BĂDULESCU, Zeno-Daniel ŞUŞTAC, Ştefan COSTE, Ioana-Adina MARIN, Ion DEDU.
Notă: potrivit prevederilor art. 18 din Legea 192/2006 şi art 17, alin. (1) din Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului de Mediere, Consiliul de Mediere alege dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă pentru o perioadă de 2 ani. Comisia este denumită Comisie Permanentă, este formată din 5 membri si pregăteşte lucrările Consiliului de Mediere. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei Permanente.
Cornel Pavel
Director executiv
sursa: cmediere.ro