duminică, 30 iunie 2013

ACORDUL DE MEDIERE REDUCE CU 50% VALOAREA TAXEI DE TIMBRU

30-06-2013
www.medierea.eu_-_taxe_timbru_noiOrdonanta de urgenta privind taxele judiciare de timbru – MO 392 din 29.06.2013      Art. 11 - (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  a) cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţeascăînţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere  – 20 lei; în cazurile în care înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia sau mai multor bunuri imobile, la această sumă...  ...detalii